νέα σελίδα

  • logo-2-1.jpg

«Αυτή η εταιρεία συμμετέχει στο σχέδιο ΠΔΕ που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ο VAL DO Naseiro υπήρξε δικαιούχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο έχει ως στόχο να επιτευχθεί μια πιο ανταγωνιστική επιχείρηση και χάρη στο οποίο έχει παρακολουθήσει ΕΠΙΣΚΕΨΗ δράσης στην Έκθεση Τουρισμού TTG RIMINI (Ιταλία). για την προώθηση της διεθνοποίησης. Η δράση αυτή έχει αναπτυχθεί σχετικά με τις ημερομηνίες: από 11 έως 15 Οκτ 2017. Για να το κάνετε αυτό, έχει υποστηριχθεί από το Διεθνές Πρόγραμμα για την προώθηση του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ισπανίας. Ένας τρόπος για να γίνει η Ευρώπη».